HET PROJECT

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en watertekorten door langere droogte. De huidige oplossingen zijn gericht op afvoer en aanvoer en zijn vaak kostbaar en niet duurzaam. Retentie en infiltratie in de stad is daarom nodig om overschotten snel te kunnen opvangen, langere tijd vast te houden en te gebruiken.

De noodzakelijke ruimte voor retentie en infiltratie in stedelijk gebied is doorgaans echter schaars, wat leidt tot conflicten met andere bovengrondse functies en/of kostbare oplossingen. Met de Urban Waterbuffer wordt gestreefd om het regenwater in stedelijk gebied te zuiveren en langer vast te houden, zonder te conflicteren met functies aan maaiveld. Hiervoor worden diepere watervoerende lagen gebruikt voor infiltratie, opslag en winning van hemelwater via putten. Het idee is om te onderzoeken of de Urban Waterbuffer een significante positieve bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast en het verbeteren van de watervoorziening in de stad.

In het project wordt onderzocht of en hoe de Urban Waterbuffer kan worden toegepast in het ‘stedelijk gebied’ en wat de hydrologische, chemische, en financiële impact van de Urban Waterbuffer is. Hiervoor worden vier cases nader uitgewerkt in Rotterdam, Rheden en Den Haag. Op twee locaties worden vervolgens proefopstellingen gerealiseerd en gemonitord.

Het project beoogt de potenties van de Urban Waterbuffer te kwantificeren, te documenteren en de lessen uit de eerste toepassingen om te zetten naar realistische, heldere toepassings- en ontwerpaanbevelingen in een handreiking. Hiermee wordt een gids geboden voor geïnteresseerde eindgebruikers, adviseurs en toeleveranciers. Daarnaast wordt een smart control system ontwikkeld voor aansturing en monitoring ten behoeve van het beheer van de Urban Waterbuffer.

 
 
 
blauw-grijs light 1600x800-01-01.png
 
 

FOCUS VAN HET PROJECT

 

In dit project wordt onderzocht of en hoe de Urban Waterbuffer kan worden toegepast in het ‘stedelijk gebied’ en wat de hydrologische, chemische, en financiële impact van de Urban Waterbuffer is.

Hiervoor worden vier cases nader uitgewerkt in Rotterdam, Rheden en Den Haag. Op twee locaties worden vervolgens proefopstellingen gerealiseerd en gemonitord.

 
 
blauw-grijs 1600x800-01.png

NIEUWS