57894603.jpg

Lentsesteeg, Rheden

De Lentsesteeg in Rheden is een weg die vanaf de Veluwe naar de Arnhemsestraatweg loopt. Door het grote hoogteverschil tussen het begin van de steeg en de Arnhemsestraatweg stroomt het hemelwater vanaf de Veluwe snel richting de kruising. Op de kruising is het aanwezige gemengde riool niet berekend op een dergelijke hoeveelheid hemelwater. Tegelijkertijd is de kruising ook het laagste punt van de Arnhemsestraatweg waardoor ook hemelwater van andere richting naar dit punt stromen. Er ontstaat daardoor regelmatig wateroverlast. Door de geringe openbare ruimte is te weinig ruimte aanwezig voor het oppervlakkig infiltreren van het hemelwater. Infiltratie in de diepere ondergrond biedt hiervoor een alternatief