Hoe de diepere ondergrond bijdraagt in Rotterdam aan de klimaatbestendige stad

SCHEMATISATIE ONDERGROND EN ASR-SYSTEEM TER PLAATSE VAN HET MUSEUMPARK ROTTERDAM

SCHEMATISATIE ONDERGROND EN ASR-SYSTEEM TER PLAATSE VAN HET MUSEUMPARK ROTTERDAM

Om een gebied klimaatbestendig te maken heeft het lokaal bergen en nuttig toepassen van regenwater de voorkeur. In steden met een in- tensief ruimtegebruik is dit niet eenvoudig. Maar er zijn mogelijkheden door bijvoorbeeld regenwater op grotere diepte te bufferen. Dit kan met ondergrondse waterberging, in het Engels aangeduid als ‘aquifer storage en recovery’. Zelfs in een drukke stad als Rotterdam, zo blijkt.

Door: Bert de Doelder, André Rodenburg en Koen Zuurbier

 

Klik hier voor het volledige artikel, zoals geplaatst in het Tijdschrift Bodem

Wilrik