Cases van Urban Waterbuffer toegelicht in vakblad Land&Water

De Urban Waterbuffer (UWB) is een ruimtelijk inpasbaar concept om het regenwater in stedelijk gebied te zuive- ren en langer in de onder- grond vast te houden om het op een later moment te gebruiken. De stedelijke watervoorziening wordt hiermee verduurzaamd en de hemelwaterbalans kan zelfs worden gesloten.

Door:  Koen Zuurbier, Wilmer Noome, Maarten Kuiper en Wilrik Kok

 

Klik hier voor het volledige artikel, zoals geplaatst in het vakblad Land&Water

Wilrik