TKI Urban Waterbuffer officieel van start

 

In het najaar van 2016 is het TKI-project Urban Waterbuffer officieel van start gegaan. Binnen dit project onderzoeken bedrijven, overheden, belangenorganisaties en kennisinstellingen in het stedelijke domein hoe regenwater langer en effectiever kan worden vastgehouden in de ondergrond.

 

Waarom?

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en watertekorten door langere droogte. Huidige oplossingen zijn gericht op afvoer en aanvoer en zijn vaak kostbaar en niet duurzaam. Retentie en infiltratie in de stad is daarom nodig om overschotten snel te kunnen opvangen, langere tijd vast te houden en te gebruiken.

 

Hoe?

De noodzakelijke ruimte voor retentie en infiltratie in stedelijk gebied is doorgaans echter schaars, wat leidt tot conflicten met andere bovengrondse functies en/of kostbare oplossingen. Met de Urban Waterbuffer (UWB) wordt gestreefd om het regenwater in stedelijk gebied te zuiveren en langer vast te houden, zonder te conflicteren met functies aan maaiveld. Hiervoor worden diepere watervoerende lagen gebruikt voor infiltratie, opslag en winning van hemelwater via putten. Het idee is om te onderzoeken of de UWB een significante positieve bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast en het verbeteren van de watervoorziening in de stad.

 

Uitdaging

In het project wordt onderzocht of en hoe UWB moet worden toegepast in ‘stedelijk gebied’ en wat de hydrologische, chemische, en financiële impact van de UWB is. Hiervoor worden vier cases nader uitgewerkt in Rotterdam, Rheden en Den Haag. Op twee locaties worden vervolgens proefopstellingen gerealiseerd en gemonitord. 

 

Oplossing

Het project beoogt de potenties van de UWB te kwantificeren en documenteren en de lessen uit de eerste toepassingen om te zetten naar realistische, heldere toepassings- en ontwerpaanbevelingen in een handreiking. Hiermee wordt een gids geboden voor geïnteresseerde eindgebruikers, adviseurs en toeleveranciers. Daarnaast wordt een smart control system ontwikkeld voor aansturing en monitoring ten behoeve van het beheer van de UWB.

 

Aanpak

In de eerste fase van het project wordt voor de locaties hNI Rotterdam, Lentsesteeg Rheden, Schilderswijk Den Haag en Spangen Rotterdam een voorlopig ontwerp opgesteld van de Urban Waterbuffer. Deze worden in het voorjaar van 2017 opgeleverd. Op basis hiervan worden op 2 locaties pilots ingericht en minimaal 1 jaar gemonitord. Op basis van de praktijkervaringen wordt vervolgens de handreiking opgesteld. Het doel is om deze eind 2018 op te leveren.

Koen Zuurbier