Realisatie UWB Rheden van start

Op woensdag 8 november is gestart met de realisatie van de UWB in Rheden. Begonnen is met het boren van de infiltratiebronnen en het nader in beeld brengen van kabels en leidingen. De infiltratiebronnen worden straks gebruikt om het overtollige hemelwater naar een zandlaag op een diepte van circa 7 tot 17 m onder maaiveld te brengen. Na het realiseren van de infiltratiebronnen zal worden gewerkt aan het systeem om het hemelwater te verzamelen en onderweg zo goed mogelijk te ontdoen van blad, zand en slib. Naar verwachting is het systeem nog voor de kerst operationeel. Hierna start de proef binnen het TKI-project.

 

Figuur2_L-W (Medium).jpg

Opdrachtgever: Gemeente Rheden

Advies en toezicht bij realisatie: GWW Ingenieurs (www.gww-ingenieurs.nl)

Aannemer: Reef Infra (www.reef-infra.nl)

Boorbedrijf: Henk van Tongeren (www.henkvantongeren.nl)

c0884f32-5f1f-45ea-bc3f-ad043bd0c873-original.jpeg
Koen Zuurbier