Realisatie Urban Waterbuffer Spangen van start

In de week van 12 t/m 16 maart is met het boren van de infiltratiebron en de peilbuizen een start gemaakt met de werkzaamheden voor de Urban Waterbuffer Spangen. Op maandag 9 april starten de civiel-technische werken om het hemelwater te verzamelen, vast te houden, te zuiveren, in de ondergrond op te slaan, en weer terug te winnen. Ondertussen is in de werkplaats van Codema de watertechnische installatie al samengesteld. Naar verwachting kan in juni gestart worden met het testen van de Urban Waterbuffer Spangen.

 

Meer info: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterbuffer-spangen/

Koen Zuurbier