realisatie Waterbuffer Spangen nadert voltooiing

Afgelopen weken is er tussen alle wedstrijden en feestdagen door hard gewerkt aan de realisatie van het waterfilter. 

20 juni wordt de feestelijke opening van de waterbuffer gehouden. Meer informatie kunt u vinden op de website van KWR.

 

 

 

Wilrik