Levering regenwater aan Sparta nu echt gestart

Hoewel de hoeveelheid neerslag nog niet extreem groot is geweest, kan inmiddels toch het eerste water echt geleverd worden aan Sparta. Voor dat dit kon gebeuren is eerst het regenwater gecontroleerd op chemische en microbiologische samenstelling. Het moet immers aan kwaliteitseisen voldoen voordat het veilig en goed te gebruiken is. Zowel voor als na de zuivering met de Blue Bloqs, en na opslag in de aquifer (zandlaag) in de ondergrond zijn meerdere malen monsters genomen en geanalyseerd. Hieruit bleek dat het zuiveringssysteem (zoals verwacht) in staat is om het water schoon genoeg te maken voor infiltratie, en dat het verblijf in de ondergrond het water verder desinfecteert voor veilig gebruik.

Zodra Sparta nu de sproeiers van het veld aanzet, wordt direct geleverd vanuit de opgeslagen hemelwater bel in de ondergrond van het naastgelegen plein. Zodra de lente echt aanbreekt zal het water ook aan het plein worden geleverd.

Koen Zuurbier