schilderswijk_vrouwen_park.jpg

Schilderswijk, Den Haag

De Schilderswijk is een wijk met een hoog verhardingspercentage en dus veel regenwaterafvoer. De grondwaterstand is er nu (in het algemeen) nog voldoende laag, maar door ontwikkelingen zoals de stopzetting van de DSM-onttrekking en klimaatverandering stijgen de grondwaterstanden. Er ontstaat dus een duidelijke wateropgave. Er is echter weinig oppervlaktewater aanwezig en er is feitelijk geen andere afvoermogelijkheid dan een gemengd rioolstelsel. De wijk heeft een extra optie als afvoermogelijkheid nodig. Gezien de grote afstanden tot oppervlaktewater, ligt de bodem als afvoermogelijkheid voor de hand. Onduidelijk is nog hoe de ondergrond kan worden benut ten behoeve van de wateropgave in de bovengrond en of zich er kansen voordoen ten aanzien van het gebruik van water in droge periodes.