Artist_impression_UWB Spangen.jpg

Spangen (Sparta), Rotterdam

Het opvangen, opslaan en gebruiken van hemelwater heeft in de wijk Spangen toegevoegde waarde:

  • Sparta gebruikt momenteel 5.000 – 10.000 m3 per jaar drinkwater voor het beregenen;
  • De wijk Spangen heeft een tekort aan waterberging: bij hevige neerslag is er overlast;
  • De watergang langs de Spaanse Bocht wordt aangevuld met voedselrijk water uit de Schie. Aanvullen met voedselarm, koud hemelwater zou een verbetering zijn.

Beoogd wordt om zo’n groot mogelijk oppervlak rond het stadion af te koppelen, te zuiveren, en te infiltreren voor latere beregening vanuit de bron. Hier zijn mogelijkheden voor een showcase en koppeling met sociale projecten in de wijk.

 

Meer informatie: 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterbuffer-spangen